Περιοχές Ευκαιριών – IHDA

0
Περιοχές Ευκαιριών – IHDA

Για τον προσδιορισμό αυτής της μέτρησης χρησιμοποιούνται εκτιμήσεις 5ετούς Έρευνας της Αμερικανικής Κοινότητας (ACS).

Σημείωση: Οι Περιοχές Ευκαιριών που εμφανίζονται στον παρακάτω χάρτη και έχουν αναρτηθεί αλλού σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν ενημερωθεί από τον Οκτώβριο του 2020 χρησιμοποιώντας τα δεδομένα ACS που ήταν πιο πρόσφατα εκείνη τη στιγμή. Αν και αυτές οι περιοχές θα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες ως συντελεστής βαθμολογίας στο πλαίσιο του QAP 2022-2023, δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες στα μελλοντικά QAP και η IHDA δεν έχει καθορίσει νέες Περιοχές Ευκαιριών μετά την ανάρτηση του Οκτωβρίου 2020. Λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με το 2022-2023 IHDA θα συνεχίσει να διεξάγει αναθεώρηση Περιοχής Εγγύς Ευκαιρίας κατόπιν αιτήματος για οποιοδήποτε έργο κοντά σε μια πρόσφατα καθορισμένη Περιοχή Ευκαιριών.

Περιοχές Ευκαιριών (OAs), όπως ορίζονται από την IHDA, είναι κοινότητες με χαμηλή φτώχεια, υψηλή πρόσβαση σε θέσεις εργασίας και χαμηλή συγκέντρωση υφιστάμενων οικονομικά προσιτών ενοικιαζόμενων κατοικιών. Οι ΟΑ προσδιορίζονται ετησίως και διατηρούν τον χαρακτηρισμό για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, εφόσον συνεχίζουν να πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης. Ο εντοπισμός του έργου σας σε μια ΟΑ είναι ένας παράγοντας βαθμολόγησης στο QAP 2022-2023. Τα έργα διάσπαρτων τοποθεσιών με τουλάχιστον μία τοποθεσία σε μια ΟΑ θα λάβουν μια αναλογική βαθμολογία με βάση την αναλογία των συνολικών μονάδων που βρίσκονται στην ΟΑ. Οι κλασματικές βαθμολογίες θα στρογγυλοποιηθούν στον επόμενο ακέραιο αριθμό.

Κάντε κλικ στο χάρτη για να βρείτε Περιοχές Ευκαιριών στο Ιλινόις.

Οι περιοχές κοντά σε δημοσιευμένες OA που προσφέρουν ευκαιρίες ενδέχεται να είναι κατάλληλες για πόντους OA εάν μπορεί να αποδειχθεί μια σύνδεση. Για να ληφθεί υπόψη, μια επιστολή (καθώς και αποδεικτικά στοιχεία) που να ζητά την εξέταση πρέπει να υποβληθεί μαζί με την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Έργου (PPA) και να αντικατοπτρίζεται στο Έντυπο ΟΛΠ. Τα κριτήρια που μπορούν να ληφθούν υπόψη στην επιστολή περιλαμβάνουν:

  • Πραγματική εγγύτητα με την αναγνωρισμένη ΟΑ (υπολογισμός των φυσικών φραγμών και των χαρακτηριστικών της περιοχής αγοράς).
  • Αποδεδειγμένη πρόσβαση σε προσιτή απασχόληση.
  • Εμφάνιση και αίσθηση γειτονιάς καθώς μπορεί να αποδεικνύει συνδεσιμότητα με την ΟΑ.
  • Ανάλυση πυκνότητας και/ή μοντελοποίηση βαρύτητας που δείχνει μοτίβα καθίζησης που υποδηλώνουν σύνδεση με την ΟΑ.
  • Ο πληθυσμός που θα εξυπηρετηθεί από την προτεινόμενη ανάπτυξη καθώς σχετίζεται με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της ΟΑ. και
  • Πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορούν να δικαιολογήσουν την ένταξη του προτεινόμενου έργου σε ΟΑ από εγγύτητα.

Το καθεστώς Proximate Opportunity Area θα ληφθεί υπόψη για έργα που βρίσκονται εντός των ακόλουθων αποστάσεων από τα όρια OA:

  • ¼ μίλι για έργα που βρίσκονται εντός της πόλης του Σικάγο Set-Aside.
  • ½ μίλι για έργα που βρίσκονται στο μετρό του Σικάγο, στο μετρό του Σικάγο (AHPAA) και στο Άλλα-Μετρό Set-Asides. και 1 μίλι για έργα που βρίσκονται στο μη μετρό Set-Aside
  • 1 μίλι για έργα που βρίσκονται σε παραμονή εκτός του μετρό.

Schreibe einen Kommentar